TRAKYA

ANASAYFAYA DÖN

2016 Yılında imzalanan protokol ile; kurumumuz koordinasyonunda geliştirilen ve 2015 yılının son yarısında hayata geçirilen “Yeni Bir Turizm Rotası Olarak Büyük Usta Mimar Sinan” isimli projemize, Trakya Kalkınma Ajansının katkısıyla Trakya bölgesinde bulunan Mimar Sinan eserlerinin de eklenmesi amaçlanmış, Sonrasında iki kurumun işbirliği ile projenin ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımı planlanmıştır. Proje sonucu olarak İstanbul ve Trakya ekseninde yeni bir turizm rotasının ortaya çıkarılarak bu rota ile ülkemize gelen nitelikli turist sayısının artması ve uzun vadede ülkemizin turizmine, İstanbul ve Trakya’nın kalkınmasına ve Mimar Sinan eserlerine gereken değerin verilmesine vesile olmak amaçlanmıştır. Proje faaliyetleri İstanbul’da daha önce hayata geçirilen projede uygulanan usul, esas ve yöntemlerle Çalışılmıştır. İki kurum, projenin devamı olarak kabul edilebilecek, İstanbul ve Trakya’da bulunan Mimar Sinan eserlerinin korunması, turizme kazandırılması ve uluslararası alanda tanıtılmasına dair çalışmalar yapmak hususunda ortak iradelerini ortaya koymuşlardır.

Faaliyetler

Saha Çalışması

Trakya bölgesinde bulunan Mimar Sinan eserleri ile bölgede bulunan diğer kültürel miras niteliğinde olan eserlerin belirlenmesi için 2016 yılı Temmuz ayında uzman bir akademisyenin önderliğinde bölge de bulunan eserler tarihi, mimari bilgilerinin odağında fotoğraflanarak envanter bilgileri çıkarılmıştır.

Eğitim

5- 10 Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul’da toplam 6 gün 30 saat olmak üzere 40 kişilik turist rehberine, Trakya bölgesi Mimar Sinan eserleri hakkında teorik, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ’de katkısıyla pratik eğitim verilmiştir.

Proje Çıktıları; Kitap, Rota Anlatım Broşürü, Harita:

2018 yılında da saha çalışması ve eğitim çıktıları ile nihai formuna kavuşan projenin somut çıktılarından biri olan muhteviyatında bölgede bulunan Mimar Sinan’a ait olan ve olmayan Kültürel Miras niteliğinde olan eserlerin bilgilerini içeren bir “Rehber El Kitabı”, Mimar Sinan eserlerinin merkezinde bir “Rota Anlatım Broşürü”, Broşür ile beraber tasarlanan bir Mimar Sinan Eserleri Haritası da derlenerek yayımlanmıştır.

  • Trakya Projesinde 21 noktada bulunan 28 Mimar Sinan eseri, Ayrıca Mimar Sinan’a ait olmayan 13 bölge eseri üzerinde çalışılmıştır.
  • Trakya Rotası, Büyükçekmece’den başlayıp sırasıyla Tekirdağ, Kırklareli illeri üzerinden Edirne’de bulunan eserlerin ziyareti ile sonlanmaktadır.