FILTER

'151' work showing ..

CLEAR PRINT
 • 102 Haseki Hürrem Sultana Madrasah

 • Atik Valide Nurbanu Sultan Camii

 • Atik Valide (Mother) (Nurbanu) Sultana Mosque

 • Atik Valide Nurbanu Sultan Darülkurrası

 • Atik Valide Nurbanu Sultan İmareti

 • Atik Valide Nurbanu Sultan Tekkesi

 • Atik Valide Nurbanu Sultana Caravansary

 • Atik Valide Nurbanu Sultana Darülkurra

 • Atik Valide Nurbanu Sultana Darüşşifa

 • Atik Valide Nurbanu Sultana Kulliye

 • Atmeydanı İbrahim Paşa Sarayı

 • Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı

 • Bali Pasha Mosque

 • Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi

 • Cedit(Semiz) Ali Pasha Mosque

 • Defterdar Mahmut Çelebi Mescidi

 • Defterdar Mustafa Pasha Mosque

 • Evvelbent Paşadere Aqueduct

 • Gazi İskender Pasha Kulliye

 • Gazi İskender Pasha Mosque

 • Gazi İskender Pasha Tomb

 • Güzel Ahmed Pasha Tomb

 • Güzelce (Gözlüce) Aqueduct

 • Hacı Ahmed Pasha Tomb

 • Hadım İbrahim Pasha Kulliye

 • Hadım İbrahim Pasha Mosque

 • Hadım İbrahim Pasha Mosque

 • Hadım İbrahim Pasha Tomb

 • Haseki Hürrem Sultana Darüşşifa

 • Haseki Hürrem Sultana Infant’s School

 • Haseki Hürrem Sultana Kulliye

 • Haseki Hürrem Sultana Tomb

 • Havz-ı Kebir (Main Fountain)

 • Hüsrev Çelebi (Ramazan Efendi) Mosque

 • Hüsrev Kethuda Darülkurra

 • Hüsrev Kethuda Hammam

 • Hüsrev Pasha Tomb

 • Kapıağası Bridge (Haramidere)

 • Kapıağası Bridge (Haramidere)

 • Kara Ahmet Pasha Kulliye

 • Kara Ahmet Pasha Madrasah

 • Kara Ahmet Pasha Mosque

 • Kara Ahmet Pasha Tomb

 • Kılıç Ali Pasha Hammam

 • Kılıç Ali Pasha Kulliye

 • Kılıç Ali Pasha Mosque

 • Kılıç Ali Pasha Public Fountain

 • Kılıç Ali Pasha Tomb

 • Kitchens of Palace (Topkapı Palace)

 • Kovuk (Eğri) Aqueduct

 • Mağlova Aqueduct

 • Mehmet Agha Kulliye

 • Mehmet Agha Mosque

 • Mehmet Agha Tomb

 • Mesih Mehmet Pasha Mosque

 • Mesih Mehmet Pasha Tomb

 • Mihrimah Sultan Külliyesi Üsküdar

 • Mihrimah Sultana Hammam (Edirnekapı)

 • Mihrimah Sultana Infant’s School (Üsküdar)

 • Mihrimah Sultana Kulliye (Edirnekapı)

 • Mihrimah Sultana Madrasah (Edirnekapı)

 • Mihrimah Sultana Madrasah (Üsküdar)

 • Mihrimah Sultana Mosque (Edirnekapı)

 • Mihrimah Sultana Mosque (Üsküdar)

 • Mimarbaşı Sinan Agha Mescid

 • Molla Çelebi Mosque (Fındıklı)

 • Müderris Köyü (Kovuk) Kemer

 • Nişancı Mehmet Paşa Camii

 • Nişancı Mehmet Paşa Külliyesi

 • Nişancı Mehmet Paşa Türbesi

 • Pertev Paşa Türbesi Eyüp

 • Piyale Paşa Camii

 • Rustem Pasha Caravanserai

 • Rüstem Paşa Türbesi

 • RÜSTEM PASHA MADRASA

 • Rüstem Pasha Mosque

 • Rüstem Paşa Camii

 • Rüstem Paşa Kervansarayı

 • Rüstem Paşa Medresesi

 • Selimiye Mosque

 • Semiz Ali Pasha Madrasa

 • Semiz Ali Paşa Medresesi

 • Sinan Paşa Camii

 • Sinan Paşa Külliyesi

 • Sinan Paşa Medresesi

 • Sinan Paşa Türbesi

 • Siyavus Paşa Evladı Türbesi

 • Sokollu Mehmet Pasha Bridge

 • Sokollu Mehmet Pasha Bridge Alpullu

 • Sokollu Mehmet Pasha Caravanserai

 • Sokollu Mehmet Pasha Complex

 • Sokollu Mehmet Pasha Complex (Havsa)

 • Sokollu Mehmet Pasha Hammam

 • Sokollu Mehmet Pasha Madrasa

 • Sokollu Mehmet Pasha Mosque

 • Sokollu Mehmet Pasha Mosque (Havsa)

 • Sokollu Mehmet Paşa Camii Azapkapı

 • Sokollu Mehmet Paşa Camii Kadırga

 • Sokollu Mehmet Paşa Darülkurrası Eyüp

 • Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Eyüp

 • Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Kadırga

 • Sokollu Mehmet Paşa Medresesi Eyüp

 • Sokollu Mehmet Paşa Medresesi Kadırga

 • Sokollu Mehmet Paşa Tekkesi Kadırga

 • Sokollu Mehmet Paşa Türbesi Eyüp

 • Sultan I Selim Medresesi

 • Sultan II Selim Türbesi

 • Sultan II. Selim Complex (Selimiye)

 • Sultan Murat Köşkü

 • Sultan Selim (the Second) Darulhadis

 • Sultan Selim (the Second) Darulkurra

 • Sultan Selim Madrasa

 • Sultan Süleyman (Süleymaniye) Camii

 • Süleymaniye Evvel Medresesi

 • Süleymaniye Hamamı

 • Süleymaniye Külliyesi

 • Süleymaniye Salis Medresesi

 • Süleymaniye Sultan Süleyman Darüşşifası

 • Süleymaniye Sultan Süleyman İmareti

 • Süleymaniye Sultan Süleyman Kervansarayı

 • Süleymaniye Sultan Süleyman Mektepi

 • Süleymaniye Sultan Süleyman Sani Medresesi

 • Süleymaniye Sultan Süleyman Darülkurrası

 • Süleymaniye Sultan Süleyman Darültıbbı

 • Süleymaniye Sultan Süleyman Darülhadisi

 • Süleymaniye Sultan Süleyman Rabi Medresesi

 • Süleymaniye Türbesi

 • Şah Huban Hatun Türbesi

 • Şehzade Mehmet Camii

 • Şehzade Mehmet İmareti

 • Şehzade Mehmet Kervansarayı

 • Şehzade Mehmet Külliyesi

 • Şehzade Mehmet Medresesi

 • Şehzade Mehmet Sıbyan Mektebi

 • Şehzade Mehmet Tabhanesi

 • Şehzade Mehmet Türbesi

 • Şehzadeler Türbesi

 • Şemsi Ahmet Paşa Camii

 • Şemsi Ahmet Paşa Külliyesi

 • Şemsi Ahmet Paşa Medresesi

 • Şemsi Ahmet Paşa Türbesi

 • Taşlık Mahmut Pasha Mosque

 • Tophane Mahzeni

 • Uzun Kemer

 • Valide Sultan Hamamı

 • Yalnızgöz Bridge

 • Zal Mahmut Paşa Camii

 • Zal Mahmut Paşa Külliyesi

 • Zal Mahmut Paşa Medresesi I

 • Zal Mahmut Paşa Medresesi II

 • Zal Mahmut Paşa Türbesi